Immateriële schoonheid

Immateriële schoonheid is de kunst die op de kwaliteit van de gedachte drijft.

Immateriële schoonheid verdrijft immateriële wreedheid.

Deze afbeelding is afkomstig van een vriend, de handgeschreven tekst is zijn belangrijkste anker.

Wanneer je er langer over nadenkt zijn de gedachten en zelfs de ingebeelde toekomstbeelden allemaal uit je eigen voorstellingsvermogen afkomstig. Het is dus inderdaad een kunst, om tot immateriële schoonheid te komen. Want ook hoe je immateriële wreedheid ervaart hangt sterk samen met je voorstellingsvermogen.

Daarom zien we in abstracte beelden vaak een weergave van iets uit ons voorstellingsvermogen en kan de één iets herkennen waar een ander dat niet ziet. En daarom kunnen we elkaar soms moeilijk begrijpen wanneer we over dingen praten, die niet in onze nabijheid en in ons zicht aanwezig zijn. We maken er automatisch een verhaal bij. Dit in gedachten houdend, kijk dan nog eens naar alle verhalen die door je hoofd gaan en de ingebeelde (?) gedachten die u tot emoties of oordelen brengen.

Immateriële schoonheid creëren is een kunst, waarvoor gedachten misschien een andere rol moeten krijgen dan ze doorgaans doen.

%d bloggers liken dit: