Gif weerstaan

Zolang er nog winkels vol liggen met voedingsmiddelen die zijn ontstaan met gebruik van bestrijdingsmiddelen en zogenaamde gewasbeschermingsmiddelen (dat is gif) (zie dit rapport: inventarisatie zeer zorgwekkende stoffen) en we daar niet met elkaar over mogen praten (‘gezeur’) en die middelen vrij verkocht mogen worden vraag ik me af wat die beste wensen voor het nieuwe jaar zullen doen.

Wie wens jij het beste toe?

Wat ga jij eten het komende jaar?

En wat niet?

Het is helaas niet alleen het voedsel waarmee de winkels en huizen én afvalbulten vol liggen dat voorzien is van een laagje gif, het is ook de domheid waarmee daar overheen wordt gekletst. Er worden elektrische apparaten op de markt gebracht om gif van voedsel af te spoelen en daar geloven mensen in. Alweer een oplaadbare batterij met stekker die na een tijdje niet meer werkt. En als hij wel werkt, ben je bezig jezelf voor de gek te houden. Waarom geen biologisch voedsel opgezocht? Als je dan toch geld uitgeeft…

“Nou, omdat bewezen is dat daar ook gifstoffen in zitten.” “Gifstoffen zitten alleen aan de buitenkant en anders is het toch een beetje minder erg als je dat apparaat gebruikt”…… “Biologisch voedsel is niet bereikbaar voor iedereen…..” “Het is niet realistisch om BD-voedsel te willen eten…” Kijk eens op deze site.

Ik ga niet meer in die discussie. Als je het gif in de wereld kunt verminderen door in elk geval te ondersteunen dat er gewerkt wordt aan een biologische teelt van groenten en fruit, dan moet je dat doen. En niet je mond vol blijven proppen met al die “klein beetje maar”-giftige middeltjes die je niet ziet, kleurstoffen, geurstoffen, houdbaarheidsstoffen, die je soms wel kunt proeven trouwens, en die van alles achterlaten in je lichaam en die zich opstapelen in het lijf, maar ook in de omgeving via het riool en de plekken waar afval terechtkomt. (lees bijv. Rachel Carson’s ‘a silent spring’)

Dan is er nog een zwaar gif dat wordt verspreid via de mond en de computer. Het gif van de leugen en de roddel, het gif van de kwaadsprekerij over anderen om te zorgen dat zij zich naar voelen, of bang worden. Om te zorgen dat ze de schuld krijgen van allerlei dingen die geen misdaad zijn, maar die mede veroorzaakt zijn door degene die macht over deze mensen uitoefent. Of dat ze uitgeput raken van al het geld dat deze flauwekul hen laat betalen, om zich te verdedigen. Dat gif, lieve mensen, gaat jouw lichaam niet uit, het komt op je terug, net zolang tot jij daarmee ophoudt en oprecht berouw voelt en toont. Je wordt er zelf ziek van. Dit wijdverspreide gif is afkomstig van mensen die lijden aan psychopatie en er hun beroep van maken, of die zulke mensen inhuren. Het komt van zieke mensen die anderen ziek willen maken.

Er is maar één tegengif en dat is het geloof en vertrouwen in liefde, die geen angst toelaat. Ik wens de kracht van verbondenheid en ware liefde voor de wereld van het nieuwe jaar te doen toenemen en al deze genoemde zwartgalligheid te doen oplossen. Want wij hebben elkaar nodig om deze wereld leefbaar te maken. We moeten een synthese vormen om de verschillen te overbruggen en niet langer bang zijn om werkelijk tot overleg te komen. Zonder telkens opnieuw barricades van leugens op te bouwen. Samenwerken vanuit vertrouwen.

%d bloggers liken dit: