Onze bezieling is bepalend

Gedachten achter biologisch / dynamisch boeren

waarom bio

Wie zijn wij zonder onze koeien, zonder het land waarop ze weiden, zonder al die vaak niet zichtbare levende wezens die dit mogelijk maken? We gaan voor de eenvoud van het niet-ingrijpen en leren be-grijpen. Leren werken met en vertrouwen op de enorme zelfgenezende kracht van dieren en natuur doen we liever dan bestrijding met giftige middelen. Leren samenwerken met onze omgeving. Dat daar zorg over en weer ontstaat vanuit betrokkenheid. “Onze bezieling is bepalend.” Wat betekent dat?

Sinds 2008 zijn we SKAL gecertificeerd vanuit een kritisch lidmaatschap. We willen werken zonder gif en antibiotica voor schoner water, schonere grond en zuiver voedsel.

Rapport van Jelmer Buijs in 2022 gaf aan dat hier bijzonder schone mest van de koeien komt. Dit moet iets betekenen voor het milieu.

GEBRUIK VAN DE TERM: DUURZAAM

Hoe ga je eerlijk en bewust om met de term duurzaam, ‘dynamisch biologisch’? De veelgebruikte term is omgedraaid, want we zijn niet-demeter-gecertificeerd. Het boek De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw (Meino Smit) geeft richting aan dit gedachtengoed.

We willen zolang mogelijk werken met bestaande of gebruikte materialen en machines, omdat het materiaal vaak geschikt is voor een langer leven en dit een heel eigen karakter geeft aan het geheel. Omdat een wegwerp-maatschappij niet bijdraagt aan een schone en levensvatbare wereld. Het stimuleert de creativiteit.

ZORGZAAM BOEREN

Boeren met ontzag (Wim Schippers): zorgzaam boeren is een roeping.

De koeien houden bij ons hun hoorns; ze lopen dag en nacht in de wei zolang het seizoen het toelaat.

We geven de koeien weinig krachtvoer, geen mais of afval uit de voedselindustrie. Wij voeren zoveel mogelijk wat het eigen land oplevert zoals kruidig hooi, kuil of gras (beweiding). Het heeft de voorkeur dat de koe haar voedsel zelf kan selecteren op het land. Behalve gras kunnen dat topjes van brandnetels zijn langs het pad, of stukjes van de wilg of andere bomen of kruiden.

Mest bovengronds uitrijden is een principiële keuze vanuit de opname ervan in de grond. Ook brengen we ruige mest op het land.

DE WERKING VAN DE SEIZOENEN

De koeien geven heerlijke volle melk met een unieke smaak, veranderlijk en passend bij het seizoen. Het land praat met ons via haar verschijning, en via de koe en de melk. Hiervan kan specifieke rauwmelkse kaas en kefir van dit land en ons koppel koeien worden gemaakt (kijk eens bij Kobunder Kaas of Rauw Power) .

Kleinschalig werken en in contact blijven: we kennen de dieren en kunnen van ze leren, we leren mee bewegen en veranderen wat nodig is.

PROEFBOERDERIJ

Graag geven we jonge mensen ruimte om zich te ontwikkelen en gaandeweg het bedrijf over te nemen. Dit bedrijf wil dienend zijn aan de mienskip, meebewegen maar ook de plek behouden die het waard is: in het hart van het lokale landschap. Zoals Nils Stockholm zegt in de film ‘Good things await’: “Dit is mijn kleine schilderij dat ik gemaakt heb en ik zou jou er graag in opnemen. De wereld is opgebouwd uit ideeën. Vorm jouw eigen ideeën en maak anderen er enthousiast voor.” Het heeft veel te bieden aan de samenleving, zowel educatief als wat de kwaliteit betreft van het land en de vitaliteit van de dieren. Alle ontelbare levende wezens werken eraan mee.

Deze boerderij is een proefboerderij om het vak te leren. Een goede leraar is zelf leerling, een leerling is leraar. Degenen die hier werken zeggen dat ze opleven van deze stijl van boeren en van het land, de dieren, de natuur. Men kan zich opladen en ontspannen, op krachten komen en vanuit een ander blikveld kijken. Mensen ervaren hier hoe de ruimte hen opneemt en hoe ze ruimte vanbinnen ervaren op deze plek. Dát is het eigenlijke product van deze boerderij.

Verschillende grazers geven een eigen input: wij bieden collega’s zonder eigen grond een gedeelde plek bijvoorbeeld voor schapen. Samenwerken is de basis van persoonlijke groei en vitaliteit. Dit passen we toe in onze bedrijfsvoering.

Liefst laten we de koeien niet meer op beton staan in het winterseizoen, omdat dit slecht is voor de klauwen en veel ongemakken met zich meebrengt. Daarvoor zijn kostbare aanpassingen nodig. Nu we minder koeien hebben is er meer ruimte maar minder inkomen. We zijn dus in transitie naar de betere vorm.

BEZITTINGEN

Als we niet meer afhankelijk zijn van de dwingende geldgedreven economie met haar regeltjes die ons afhouden van het echte leven, van de waarheid, kunnen we naar een echte deel-economie gaan. We vormen een mienskip (gemeenschap) met de mensen die hier hun dag besteden en met ons meewerken aan een plek waar we ons thuis voelen.

KIJK OP VOEDING

We kunnen voedsel inmaken, fermenteren, bakken in de steenoven, vegetarisch, met eigen zuivel of vlees van eigen vee bereiden maar natuurlijk ook een groententuin opzetten. Leven met de seizoenen en eten uit onze eigen regio is een keuze, omdat dit precies het voedsel oplevert dat we nodig hebben. Dit zorgt ook dat we ons kunnen voeden zonder mensen aan de andere kant van de wereld te laten verhongeren en als slaaf te laten werken voor onze luxe. Wij kunnen zelfredzame mensen worden met een eigen visie, die zelf leren denken en problemen aanpakken.

Aan onze eigen kruidentuin wordt gewerkt en we gebruiken kruiden die al op het land groeien.

BLIJVEN

Een systeem dat ons verwijdert van onszelf, elkaar en van het land waarop ons voedsel groeit, put uit. Als je in gevecht gaat tegen het systeem, vind je geen verantwoordelijken. Je ontmoet een muur van instituten, besturen, gemachtigden. En die hebben zich verbonden aan statuten en reglementen.

We zoeken naar een vorm waar we van mens tot mens gezamenlijk de verantwoordelijkheid in handen nemen en gaan staan voor wat we doen en veroorzaken. Meebuigen is een tijdelijke overlevingsmanier die uiteindelijk geen stand houdt en ons en de bodem leegtrekt – en van ons werkelijke doel afhoudt. Gesprek van mens tot mens is een grote wens. De onmogelijkheid van echt gesprek legt alles, ook de schuld van de ondergang van deze economie, op één plek neer.

Daarmee worden we gedwongen om te polariseren en onze humaniteit en wederzijdse betrokkenheid te verkleinen. En er is juist zoveel mogelijk in de gelijkwaardigheid, vanuit eerlijkheid, zonder dwang.

INSPIRATIE

De belangrijkste reden om dit werk te doen is: inspiratie! Elkaar blijven inspireren en vieren wat we samen hebben bereikt is nodig naast het intensieve (vaak fysieke) werk en de kosten en energie die de huidige maatschappij van ons neemt.

Inspiratie vinden we bij de talloze verrassende bezoekers, bij lezers van de diverse artikelen en bij onze collega-boeren. Luister eens naar de gedegen uitleg van Jan Dirk van de Voort (Remeker kaas te Lunteren) over biodynamisch. Of kijk met de onbevangenheid van boer Gerlof Pronk (Naoberhoeve te Echten).

verder

Bovengronds uitrijden, waarom? Met een filmpje

Gjalt en Leonne stellen zich voor op de pagina Wie zijn wij?

Kennis en Achtergrond: informatie over onderwerpen zoals de ooievaar, onze dakbewoner, planten en kruiden, natuurstroken, andere vogels, pesticiden

Ooievaars op het dak: is, wat over de vogels wordt gezegd waar of niet waar

Koken met restjes, voorbeeld: stichting instock

I will not die
I will stay
between you and the sun
between the grass in the meadow
cuddled by the scythe
between the breathe of the horse
and swallow in the window frame
with prayer and the plow
tearing through earth
i will plough your heart
between the wrinkles in the barn’s door
where the scent of hay flows
i will stay as the last one from you all
i will stay
between you and eternity

from: grandfather, documentary

Werom naar Hûs (terug naar huis): de home pagina.

Neem contact op

Jouw reactie is welkom.

Schrijven

Lees onze BLOGS

Contactpagina

%d bloggers liken dit: